کیوسک های دکه ایی که به عنوان مغازه های سیّار قابل استفاده می باشند راه حل های ایده آلی را برای محل های فروش هرگونه محصول پیشکش می کنند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید