با سیستم کانکس های نسل جدید کارمُد، سرویس بهداشتی سیّار و دوش سیّار غیر یکپارچه با قیمت مناسب تولید می نماییم. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید