کانکس های مخصوص پروژه هایی که با حجم کاری بالا فعالیت می نمایند در شرکت کارمُد تولید می گردند. به دلیل ویژگی غیر یکپارچه بودن حمل کانکس های ما  به پروژه های دیگر امکانپذیر است. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید