کانکس سرویس بهداشتی KW2 230 * 230

کانکس های سیّار دوش و سرویس بهداشتی که با سیستم پیچ و مهره ای و با کیفیت بالا تولید می گردند را به همه نقاط دنیا ارسال می نماییم. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید