بخش میانی این مدل که در آن سرویس بهداشتی، دوش و آشپزخانه قرار دارد کمی بزرگتر در نظر گرفته شده است. در بخش سرویس بهداشتی یک زیردوشی قرار گرفته است.اتاق ها از سمت چپ و راست دارای ورودی های متفاوتی میباشند در حالیکه از داخل نیز به یکدیگر مرتبط هستند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید