در این مدل که ورود به آن با یک درب امکانپذیر است دقیقا روبروی درب ورودی سرویس بهداشتی و حمام مستقر گردیده است. در راست و چپ هم دو اتاق بصورت جداگانه قرار دارد. این مدل جهت استفاده در دفاتر کارگاهی بسیارمناسب است. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید