در این مدل دو اتاقه می توان از بیرون به هر اتاق بصورت جداگانه وارد شد و در اتاق سمت راست، آشپزخانه و دوش نیز درنظر گرفته شده است. این مدل دارای کاربرد ایده آلی جهت استفاده یک مدیر فنی و دستیارش میباشد. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید