در مدل کانکس ساندویچ پانل K 3003 در صورت تمایل می توان به هر دو اتاق مستقر در کانکس از بیرون وارد شد ضمن اینکه در این مدل، اتاق ها از داخل نیز به هم ارتباط دارند. در فضای میانی یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه جهت استفاده مشترک قرار دارد. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید