در مدل کانکس ساندویچ پانل K 3002 از بخش میانی توسط دو در روبروی هم میتوان وارد اتاق ها شد ضمن اینکه در این بخش سرویس بهداشتی نیز درنظر گرفته شده است. لذا این مدل کانکس مناسبی جهت محیط های کاری میباشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید