علاوه بر 2 اتاق در چپ و راست کانکس در بخش میانی یک آشپزخانه در نظرگرفته شده است. لذا این مدل دارای کاربرد ایده آلی در کلیه مصارف دفتری می باشد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید