کانکس ساندویچ پانل K 2004 با در نظر گرفتن نیازهای اولیه، فضای کاری وسیعی فراهم شده و مکانهای مربوط به نیازهای اولیه مانند سرویس بهداشتی و آشپزخانه به صورت کاملا کاربردی در نقشه جانمایی شده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید