در نقشه این مدل با در نظر گرفتن محیط کارگاه و یا سایر کاربردهای دفتری علاوه بر اتاق کار، یک آشپزخانه در نظر گرفته شده است که موجب ایجاد مکان های لذت بخش تری جهت مصارف روزمره شده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید