در کارگاه های ساختمانی با حجم کاری بالا ، با اطمینان خاطر  میتوان از کانکس نسل جدید سرویس بهداشتی و کانکس دوش کارمُد استفاده نمود.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید