شرکت کارمُد دارای مدلهای زیادی از خانه های پیش ساخته با طراحی خاص میباشد و مدل چراغان یکی از آنهاست. در خط تولید پیشرفته کارخانه کارمُد قطعات مختلف ، بدون استفاده از جوش و با سیستم پیچ مهره ای بصورت پیش ساخته و کاملا منطبق با پروژه تولید میگردند. تمام واحدهای خانه پیش ساخته شده با ویژگی آماده مونتاژ بودن به محل بهره برداری منتقل میگردند.

مطابق نظر کارشناسان نصب، خانه هایی که در محل مورد نظر مونتاژ میگردند وابسته به ابعاد خانه، ظرف مدت 3 الی10 روز بصورت آماده بهره برداری تحویل داده میشوند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید