زمانیکه از بیرون به مدل قصر کوچوکسو نگاه می کنید معماری زیبا و ظریف آن توجه شما را جلب می نماید. سالن که سمت چپ ورودی است دقیقا روبروی آشپزخانه در سمت راست ورودی قرار دارد. سه اتاق خواب دیگر در سمت انتهایی نقشه ردیف شده اند. قصر کوچوکسو با حساسیت خاصی برای افرادی با انتظار داشتن خانه ای یک طبقه، وسیع و دلباز طراحی شده است. این خانه ها به همراه بخش جلو آمده شاهنشین که خاص شرکت کارمُد است،  دارای معماری ای زیبا می باشند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید