در مدل قصر هیدیو پس از عبور از ایوانی زیبا وارد خانه می شویم و پس از باز نمودن درب ، ورودی دلبازی به استقبال شما می آید.  بلافاصله سمت چپ، سالن وسیعی قرار دارد ک پنجره های آن به سمت فضای ورودی باز می شوند.  در انتهای سالن آشپزخانه مستقر گردیده که دارای دیوارهای نصفه می باشد. در سمت دیگر با دقت خاصی، جهت استراحتی آرام 3 اتاق خواب طراحی شده است. اطمینان داشته باشید که در فضای راحت مدل قصر هیدیو که طراحی آن ترکیبی از معماری مدرن و کلاسیک است،  خانه رویاهایتان را خواهید یافت.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید