مدل خانه قصر توپخانه با مکان های وسیعی که در 82 متر مربع جانمایی شده اند برای زندگی شاد و راحت یک خانواده متشکل از پدر، مادر و فرزندان طراحی شده است. با دو اتاق و یک سالن وسیع دارای فضایی کاربردی و آرامش بخش می باشد. این مدل نیز مانند کلیه مدل های شرکت کارمُد، در خط تولید پیشرفته، بدون استفاده از جوش و با سیستم پیچ مهره ای بصورت پیش ساخته تولید می شوند. خانه های ما که به راحتی به محل مورد نظر حمل می شوند در مدت زمان کوتاهی برپا می گردند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید