مدل بِی کُز که دارای 87 متر مربع زیربنا بوده دو اتاق و یک سالن دارد. در این خانه ها که دارای نمایی زیبا می باشند جانمایی خوب مکان ها، راحتی را برای شما به ارمغان می آورد. طراحی خانه های آماده کارمُد با نظارت معماران و مهندسان متخصص در ساختمان های مسکونی انجام می شود. در این ساختمان ها امنیت ساختمان با زیبایی ظاهری ترکیب شده اند. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید