قصر آیازآقا با 88 متر مربع زیربنا، 3 اتاق و یک سالن انتخاب کسانی است که در جستجوی خانه های بزرگ و دلباز هستند. اولین درب سمت چپ راهروی وروی به فضای آشپزخانه که خانم خانه بیشترین زمان خود را در آن می گذراند باز می شود و مطابق سلیقه آقایان فضای روبروی راهروی ورودی به سالن منتهی می شود. می توانیم از دری که در سالن وجود دارد وارد ایوان شویم. آشپزخانه در پلان بیرون آمدگی ای خاص شرکت کارمُد به نام پنجره شاهنشین را ایجاد نموده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید