کابین های قابل حمل سرویس بهداشتی و دوش ، با اطمینان خاطر در محیط هایی مانند کارگاه های ساختمانی ، سازمانهای بین المللی ورزش و نمایشگاه ها ،محل اسکان حادثه زدگان  مورد استفاده قرار می گیرد . مدل های دارای زیردوشی به عنوان کابین حمام مورد استفاده قرار می گیرند . 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید