سرویس بهداشتی پلی اتیلن 115 * 112

مدل های توالت سیّار پلی اتیلن به صورت تک واحده تولید می شوند و جهت مصارف عمومی می توان آنها را در کنار هم قرار داد. این سرویس های بهداشتی دارای مخازن آب و فاضلاب می باشد. 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید