کانکس های قابل حمل توالت و دوش ، با اطمینان خاطر در محیطهایی مانند کارگاه های ساختمانی ، سازمانهای بین المللی ورزش و نمایشگاه ها ،محل اسکان حادثه زدگان  مورد استفاده قرار میگیرند. مدل های دارای زیردوشی به عنوان کابین حمام مورد استفاده قرار می گیرند . 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید