ساختنمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 588 مترمربع

سازه های اداری پیش ساخته ما جهت محیط های کارگاهی در پروژه های ساختمانی با قابلیت حمل تولید می گردند 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید