ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 98 مترمربع

در پالایشگاه های نفت و گاز که نیازمند محیطی صبورانه می باشند کمپ های مخصوص کارگران ساختمانی تولید می نماییم . محصولاتمان به منظور دفتر کار درکارگاه نیز مورد استفاده قرار می گیرند .

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید