ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 90 مترمربع

ساختمان های اداری کارگاهی قابل استفاده در کوتاه مدت و طولانی مدت می باشد و با مزیت یکپارچه نبودن و امکان جدانمودن قطعات و اتصال مجدد آنها در مکانی دیگر فراهم می باشد.  

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید