ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 58 مترمربع

علاوه بر احداث کمپهای مورد نیاز کارگران در پروژه های ساختمانی، ساختمان های موقت و یا دائم نیز احداث می نماییم .

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید