ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 214 مترمربع

از سازه های اداری غیر یکپارچه پیش ساخته ، به دلیل یکپارچه نبودن شان می توان به صورت موقت و یا دایم در محیطهای مناسب کاری استفاده نمود . 

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید