ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 146 مترمربع

از سازه های اداری مخصوص پروژه های ساختمانی به دلیل یکپارچه نبودن و قابلیت جابجایی می توان به صورت موقت و یا دایم استفاده نمود . مزیت یکپارچه نبودن محصول موجب می شود تا در صورت نیاز ، سازه را به مکان های دیگر انتقال داد.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید