ساختمان پیش ساخته اداری و مدیریتی 136 مترمربع

سازه های اداری پیش ساخته کارمُد به عنوان سرپناه موقت پس از حوادث طبیعی نیز مورد استفاده قرار می گیرند .

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید