کانکس کارمد در الد ترافلد

کانکس کارمد در الد ترافلد

کانکس کارمد که در زمین تولید کانکس یک برند بین المللی میباشد، هم اکنون در منچستر است. در کانکس های نگهبانی و فروش بلیط استادیوم الد ترافلد که مربوط به منچستر یونایتد، باشگاه مطرح دنیا و غول انگلیس میباشد، برند کارمد انتحاب گردید.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید