کانکس کارمد در الد ترافلد

کانکس کارمد که در زمین تولید کانکس یک برند بین المللی میباشد، هم اکنون در منچستر است. در کانکس های نگهبانی و فروش بلیط استادیوم الد ترافلد که مربوط به منچستر یونایتد، باشگاه مطرح دنیا و غول انگلیس میباشد، برند کارمد انتحاب گردید.

کارمد در شبکه های اجتماعی