مدارس سیار ما ، بحث داغ در نیجریه

مدارس سیار ما ، بحث داغ در نیجریه

در ایالت بورنو واقع در شمال شرق نیجریه که در جنگ میباشد، کانکس های مدارس سیار کارمد موضوع اخبار گردیده است. دانش آموزان منطقه، در شهر مایی دو گوری در مدرسه سیاری که توسط کارمد بنا گردیده تحصیل را آغاز نمودند.

پروفسور یمی اسینباژو،  معاون رئیس جمهور که در سال جدید تحصیلی به نمایندگی از دولت در بازگشایی مدارس شرکت داشته است اعلام نمود: " مدارس سیار به تحصیل کودکان در شرایط مطلوب کمک خواهد نمود. در نظر داریم کلاس های سیار را که طرح پایلوت خوبی را تشکیل داده است، در منطقه گسترش دهیم."

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید