شرکت کارمد اولین ساختمان های کارگاهی سومین فرودگاه استانبول را مستقر نموده است.

شرکت کارمد اولین ساختمان های کارگاهی سومین فرودگاه استانبول را مستقر نموده است.

کانکس نسل جدید کارمد، بهترین کانکس ترکیه ، دنیا را به پرواز درخواهد آورد.                        

سومین فرودگاه بین المللی استانبول که پس از اتمام ساخت،  با ظرفیت سالیانه 150 میلیون مسافر به عنوان بزرگترین فرودگاه دنیا فعالیت خواهد نمود، جهت کانکس های کارگاهی خود نسل جدید کارمد را انتخاب نمود.

شرکت کارمد در راستای اتمام به موقع این پروژه که دنیا را به پرواز درخواهد آورد، همکاری های لازم را بعمل آورده است.

در مدل ساختمان های کارگاهی، در کنار کانکس های نسل جدید کارمد از ساختمان های اداری و غذاخوری پیش ساخته استفاده شده است.

1200 پرسنل از  این مجتمع کارگاهی که با هدف اجرای این پروژه عظیم ساخته شده است، استفاده مینمایند. در این مجتمع کارگاهی که در استانبول در نزدیکی روستای آکپینار، منطقه کمربورگاز بنا شده است از دفتر مدیریت، دفتر پرسنل فنی، ساختمان غذاخوری، خوابگاه های دو طبقه، درمانگاه، دفتر مدیریت منابع انسانی، رختشورخانه، بوفه، سالن هایی جهت استراحت، سرویس های بهداشتی،  حمام  و سایر واحدهای مربوطه تشکیل شده است.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید