سیستم کانکس نسل جدید که از ترکیب نوآوری، زکاوت و قوه تخیل بر آمده است

سیستم کانکس نسل جدید که از ترکیب نوآوری، زکاوت و قوه تخیل بر آمده است

سیستم کانکس مورد انتخاب دنیا را هم اکنون در ترکیه تولید مینماییم. کانکس های استاندارد کارمد که با تکنولوژی نسل جدید و به صورت پیچ و مهره ای تولید میگردد دارای ساندویچ پانل 6 سانتیمتری در دیوار و 11 سانتیمتری در سقف و رنگ الکترواستاتیک میباشند و چه از نظر مقاومت حرارتی و چه از نظر کیفیت دارای ویژگی های برتری نسبت به محصولات مشابه هستند. ساندویچ پانل استفاده شده در دیوار و سقف کانکس های کارمد مقاومت حرارتی و صوتی بالایی ایجاد مینماید.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید