برای دنیای کسب و کار در ترکیه، آفریقا فرصت مناسبی است.

برای دنیای کسب و کار در ترکیه، آفریقا فرصت مناسبی است.

محمت چانکایا از مدیران ارشد کارمد: آفریقا برای تجارت ترکیه فرصت خوبی است.

محمت چانکایا مدیر ارشد شرکت کارمد در سفر رسمی رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان به نیجریه، غنا و ساحل عاج، در میان هیئت بازرگانان همراه وی قرار داشت. محمت چانکایا که پس از بازدید، نقطه نظرات خود را ارائه نمود اعلام کرد: در صورت بررسی مناسب، آفریقا فرصت مناسبی برای تجارت ترکیه میباشد.  

چانکایا اعلام نمود که در بسیاری از کشورهای آفریقا  اثرات منفی دوره تلخ استعمارگری که همچنان ادامه دارد قابل ملاحظه است و درک درست آفریقا تنها با درک درست انسانیت امکانپذیر است. رویکردهای فاقد ارزشگذاری به مردم قاره دیگر قابل قبول نخواهند بود. چانکایا ضمن اعلام اینکه پروژه هایی که گشاینده افق انسانیت بوده  و ایجاد ارزش مینمایند بوسیله مردم منطقه مرد پذیرش قرار میگیرند اعلام نمود که رویکردهایی که به انسانیت ارج نمینهند در حال از دست دادن ارزششان در منطقه هستند.

کارمد در شبکه های اجتماعی

فرم تماس

با ما
تماس بگیرید