Prefabrik yemekhaneler 53 m² boyutlarında yemekhane amaçlı olarak değerlendirilmek üzere üretilmektedir..Bu yapılar daha çok ofis-çalışma alanlarında orta ve küçük çaplı şantiyelerde değerlendirilmektedir.

Sosyal Medya'da Karmod

Bizi
arayın

E-mail